Onze sociale werkplaats

Onze sociale werkplaats

Voor mensen met een verstandelijke of emotionele handicap is het erg moeillijk om deel te nemen aan onze maatschappij. In een sociale werkplaats kunnen deze mensen zich ontplooien, vriendschapen en zelfs relaties opbouwen. Ze kunnen hier gelukkig zijn en zelfvoldoening ervaren.