House of Animals

House of Animals

Al sinds mensenheugenis leven we samen met dieren. Voor beide partijen gold dat er een voordeel aan zit om samen op te trekken. Zo bood een hond gezelschap en waarschuwde hij als er onbekenden in de buurt kwamen van de groep. Honden leken heel goed te begrijpen wat mensen graag wilden dat ze zouden doen.
Nog steeds leven we graag samen met huisdieren. In Nederland leven meer dan 27 miljoen huisdieren. Katten zijn het meest populair. Daarna honden en … vissen. Bijna de helft van alle huishoudens heeft een of meer huisdieren.

Honden zijn met 1,7 miljoen vertegenwoordigers in Nederland nog steeds een erg populaire metgezel voor mensen. Maar worden deze dieren altijd op de meest dierzame manier gehouden? Het antwoord is helaas: nee.

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de kopers van een huisdier zich van tevoren niet heeft verdiept in wat een dier nodig heeft om zich prettig te voelen.

Om aan de vraag te voldoen is er in Nederland jaarlijks een vraag naar 150.000 extra honden. Dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid en dus worden er ook honden uit het buitenland gehaald.

Dat zijn niet alleen maar zogenaamde ‘rescue’ honden, maar ook vaak honden uit Oost-Europese puppy-fabrieken. In Nederland worden 10.000 honden per jaar in TRACES (Trade Control and Expert System) geregistreerd, dus 50.000 tot 70.000 honden komen ongeregistreerd ons land in. De meeste van deze honden, wordt in Oost-Europa uitsluitend voor commerciële doeleinden gefokt.

Puppy’s komen vrijwel altijd uit broodfokfabrieken. Het gaat er alleen maar om om zoveel mogelijk geld te verdienen en zo min mogelijk geld te besteden aan het welzijn van de dieren. Veel dieren worden vaak in kleine ruimtes gehouden. Ze krijgen nauwelijks eten, mogen niet naar buiten, ze krijgen geen medische zorg.

Het belangrijkste is zoveel mogelijk puppy’s produceren in zo’n kort mogelijke tijd. De teefjes krijgen nestje na nestje en als dat niet meer lukt, worden ze gedood of op straat gedumpt.

De puppy’s die bij dit soort broodfokkers geboren zijn, worden niet gesocialiseerd en krijgen meestal niet de verplichte vaccinaties. Ze worden veel te vroeg bij hun moeder weggehaald met alle gevolgen voor hun mentale gezondheid later.

De regelgeving met betrekking tot de invoer van honden uit het buitenland is duidelijk. De dieren moeten minimaal 15 weken oud zijn, gevaccineerd tegen rabiës en geregistreerd. Helaas is er nauwelijks handhaving en werken malafide dierenartsen in zowel Oost-Europa als Nederland mee om de illegale handel in stand te houden. Gevolg is dat veel te jonge en vaak zieke puppy’s op transport naar onder andere Nederland worden gezet. Naar schatting worden er maandelijks zo’n 46.000 honden verhandeld tussen de lidstaten. In de EU wordt er jaarlijks 1.3 miljard euro verdiend aan hondenhandel.

HoA puppy's duurzame hondenriem

Mensen die een puppy willen kopen, beginnen hun zoektocht vaak online en meestal op een platform zoals Marktplaats. Helaas staat de koper bij deze eerste stap al 1-0 achter. De honden die op Marktplaats worden aangeboden komen vaak bij broodfokkers vandaan.

Maar hoe herken je een broodfokker of handelaar? Meestal adverteren broodfokkers en handelaren online waarbij ze foto’s gebruiken van puppy’s in een huiselijke omgeving. Vaak zijn het oude foto’s of foto’s die “gestolen” zijn van andere sites. De pups zijn altijd zogenaamd 3 tot 4 maanden oud, volledig ingeënt, gechipt en ontwormd. Vaak adverteren deze handelaren onder heel veel verschillende accounts, waardoor het lijkt alsof er maar 1 nestje wordt aangeboden. Feitelijk gaat het om handelaren die soms tot zelfs 3000 puppy’s per jaar verkopen.

Wil je meer weten hoe je over hoe je een broodfokker herkent kijk dan op de website van House of Animals.

In Nederland leven ook veel zogenaamde ‘Rescuehonden’. Honden die in Oost- en Zuid-Europa op straat leefden of in shelters zaten. Om deze dieren een beter leven te geven, worden deze honden door stichtingen opgevangen en naar Nederland gebracht. Aan de vraag naar honden in Nederland wordt voor een deel voldaan door de import van dit soort buitenlandse zwerfhonden. Dat is natuurlijk een prachtige en dierzame oplossing, maar vooral en alleen als ook in het land van herkomst wordt bijgedragen aan het onder controle krijgen op een dierzame manier van de zwerfdierenpopulatie.

Inmiddels zijn er zo’n 300 stichtingen in Nederland die zich hier mee bezig houden. Helaas blijkt dat niet iedere stichting even correct en betrouwbaar is. Door de enorme vraag naar honden en de begrijpelijke drang om dieren te redden worden honden naar Nederland gehaald die niet geschikt zijn voor een leven in een Nederlands huishouden. Ze zijn bijvoorbeeld niet gesocialiseerd en niet gewend aan contact met mensen. Om daar mee om te kunnen gaan is ervaring nodig en begeleiding. Zelfs dat is soms niet voldoende om de hond een dierwaardig leven te kunnen geven in een huishouden. 

Voor sommige honden geldt dat ze “gelukkiger” zijn als zwerfhond in hun thuisland. Natuurlijk zijn er ook veel fantastisch lieve en fijne ex-zwerfhonden te adopteren. Maar het is ontzettend belangrijk hierin de juiste keuze te maken en het oorspronkelijke doel – het verbeteren van het welzijn van zwerfhonden – niet uit het oog te verliezen. Een van de meest gebruikte Google-zoektermen is “adoptiehond teruggeven”… Op een dierzame manier een hond aanschaffen of dat nu via adoptie of via koop gaat vergt veel denkwerk. Maar als je dan eenmaal een geschikte match hebt gevonden is het ook echt voor het leven. En in deze ideale match stellen we de belangen van dieren op zijn minst gelijk aan onze belangen en zo scheppen we samen een dierzame samenleving.

Met House of Animals hebben we ons voor genomen dat we binnen 5 jaar een einde willen maken aan broodfokhandel. Dat doen we door undercover onderzoek, aangiftes bij de politie, handhavingsverzoeken en nog veel meer.

Succes House Of Animals Tegen Broodfokhandelaar

FEITEN

 

De grootste broodfokhandelaar in Hilvarenbeek die het afgelopen jaar nog meer dan 3000 puppy’s verkocht heeft de deuren dankzij ons moeten sluiten.

In Eersel hebben we de grootste broodfokker van Nederland ontmaskerd. Hij moet de deuren sluiten en er is aangifte gedaan.

In Lelystad hebben we een broodfokker ontmaskerd en ook hij heeft de deuren moeten sluiten. Niet veel later ontdekten we dat hij een nieuw bedrijf in de verkoop van puppy’s uit Oost europa is begonnen op een bedrijventerrein in Wijchen. Ook hier kregen we hem weg.

In Chaam settelde een beruchte broodfokhandelaar uit Belgie die daar een beroepsverbod had gekregen voor een jaar. Ook dit bedrijf moest sluiten na onderzoek en handhavingsverzoeken van house of Animals

In Hongarije deden we aangifte tegen 6 dierenartsen die meewerken aan de illegale puppyhandel. 2 van hen zijn inmiddels op non-actief gezet.

DOINGGOODBYDOGFOOD